Usługi neurologopedyczne i logopedyczne w Szczecinie
Usługi / oferta

Szeroki zakres usług logopedycznych i neurologopedycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


1. Badanie mowy -
kompleksowa diagnoza zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy


2. Terapia logopedyczna :


-
Terapia dyslalii (seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, mowa bezdźwieczna i inne)
- Terapia opóźnionego rozwoju mowy


3. Terapia neurologopedyczna:


- Wspomaganie płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym
- Terapia jąkania
- Terapia afazji
- Terapia dysfazji
- Terapia dysartrii


4. Profilaktyka logopedyczna
- zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesna interwencję logopedyczną


5. Profilaktyka i terapia dysleksji
obejmująca ćwiczenia przygotowawcze oraz naukę czytania i pisania opartą na metodzie glottodydaktycznej prof. Bronisława Rocławskiego.
Możliwiość dojazdu do pacjenta na terenie Szczecina i okolic.