Usługi neurologopedyczne i logopedyczne w Szczecinie
O mnie


Szanowni Państwo

     Jestem dyplomowanym logopedą, neurologopedą i glottodydaktykiem.
    
     Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Jestem również absolwentką podyplomowych studiów o kierunku pedagogika szkolna i zarządzanie placówką oświatową.
     Jako pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmuję się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży (profilaktyka logopedyczna, kompleksowa diagnoza zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy, terapia dyslalii, terapia opóźnionego rozwoju mowy, terapia zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego m.in.: afazji, dysfazji, dysartrii, jąkania).
     Chcąc zdobywać kolejne doświadczenia i umiejętności zdecydowałam się także na wolontariat na oddziale neurologicznym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. Praca ta daje mi wielką zawodową satysfakcję oraz nieustannie stawia przede mną szereg wyzwań w zakresie neurologopedii.
     Od lat z sukcesami prowadzę zajęcia dla dzieci nakierowane na profilaktykę i terapię dysleksji, obejmujące ćwiczenia przygotowawcze oraz naukę czytania i pisania opartą na metodzie glottodydaktycznej opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego.
     Prywatnie jestem szczęśliwą żoną oraz mamą czternastoletniego Kacpra i sześcioletniej Kai.